Polročné ústne skúšky ukončili zimný semester

Ústne skúšky boli vyvrcholením zimného semestra, zároveň tiež uzavreli trojtýždňový denný režim. Počas neho sa študenti mohli zúčastňovať spoločného celodenného programu, ktorý zahŕňal štúdium, modlitbu aj oddych a bol výnimočnou príležitosťou na vzájomné spoznávanie a budovanie komunity.

Hŕba textu, memorovanie a po skúške prázdna hlava. Niečo podobné by sa v Kolégiu nemalo stať. Snahou akademikov i cieľom vzdelávania v Kolégiu je naučiť študenta kriticky myslieť, analyzovať a kreatívne využívať argumenty skúsených mysliteľov pre vlastné tézy, o čom svedčia aj polročné ústne skúšky.

„Skúšky v Kolégiu mi otvorili oči. Uvidela som, akú príchuť môže vzdelávanie mať,” hovorí študentka KAN Soňa Matiová. „Skutočné vzdelávanie nie je o návalovom učení a zabudnutí. Skúška v Kolégiu mi ukázala, kde všade mám ešte priestor na zlepšenie. Nebola jednorazovou záležitosťou, ale impulzom pre ďalšie hodiny premýšľania s jedným cieľom – posunúť sa zas o čosi vpred.”

Niektorým študentom sa podarilo uspieť na skúške s vyznamenaním už počas prvého termínu (20.-21. januára 2014). Iní si schopnosť analyzovania problému a argumentačnú zdatnosť opäť vyskúšali počas opravných skúšok o týždeň neskôr.

text: -bk-
foto: -mv-