Kolokvium: Likvidácia ženských reholi na Slovensku

Štvrtková téma kolokvia nebola témou, o ktorej by sa rozprávalo bežne. Poznáme sestru Zdenku, no počas likvidácie ženských reholí bolo zastihnutých niekoľko tisíc sestier. A práve o tom nám porozprávala sestra Ivica Kušíková.

Sestra Ivica natočila viacero dokumentárnych filmov zachytávajúcich svedectvá sestier, medzi ktoré patria Súď ma a skúšaj a Pilátova amnestia. Pri natáčaní hovorili mnohé sestry o udalostiach 50-tych rokov po prvýkrát. Boli to svedectvá žien, ktoré boli násilným spôsobom odvádzané ozbrojenými mužmi zo svojich kláštorov.

Vtedajší režim predpokladal, že ak budú rehoľníčky ťažko pracovať a žiť v neľudských podmienkach, rehole sa podarí celkom odstrániť. Paradoxne,  sestry celú situáciu chápali ako príležitosť skutočne svedčiť o Ježišovi Kristovi a Jeho láske. Hoci žili vo veľmi náročných podmienkach, dokázali spolu pekne vychádzať, založili si zbory, skladali piesne a snažili sa hľadať radosť v maličkostiach a predovšetkým- neboli zatrpknuté. Ich jednota sa nerozbíjala, práve naopak, rástla.

Sú pre nás hrdinkami, o ktorých sa hovorí veľmi málo. Výzvu, ktorú nám sestra Ivica kládla na srdce bola, aby sme neignorovali tých, ktorí sú blízko nás. Možno sú ich životy tiež veľkým svedectvom, o ktoré prídeme, ak stratíme o nich záujem.

(sp)