Leadership víkendovka

Čo sú návyky skutočne efektívnych ľudí? Ako svojou prezentáciou nielen zaujať, ale aj zanechať odkaz? Alebo aké sú zásady akademického prejavu? To sú otázky, ktoré sme riešili počas tohto intenzívneho víkendu spolu s hosťom Mariánom Kolníkom a interným tímom v podaní Mirky Durankovej, Soni Matiovej a Dominika Harmana.

Jarné pokračovanie leadership víkendovky začalo už piatkovým poobedím. Spočiatku sme si zopakovali prvé tri návyky zamerané na budovanie vlastného charakteru. Počas mimoriadne intenzívnej soboty sme sa však už pustli do ďalších štyroch návykov zameraných na budovanie dobrých vzťahov s okolím. Väčšinou najoceňovanejšou časťou boli diskusie s Mariánom Kolníkom o tom, ako previesť jednotlivé návyky do praxe.

Nedeľa už bola zameraná na komunikačné a prezentačné zručnosti. V tejto časti sme sa aj my, študenti, aktívne zapojili svojimi prezentáciami. Tie však boli podrobené detailnej kritike, ktorá mnohým z nás dala veľmi dôležitú spätnú väzbu. Postupne sme prešli ďalšími dvoma blokmi – akademickým prejavom a blokom o diskusii. Pri akademickom prejave išlo o veľmi praktickú skúsenosť, keďže bola aj prípravou na naše koncoročné skúšky, kde podobným spôsobom budeme prezentovať našu odpoveď. Príležitosti ako viesť a zapájať sa do diskusie absolvujeme aj každý týždeň na štvrtkových kolokviách.

Čím bol tento víkend výnimočný, bol celkový priebeh programu a jeho skvelá organizácia. Aj touto cestou sa chceme poďakovať celému realizačnému tímu, vďaka ktorému sme sa mohli plne venovať téme leadershipu.

AA0_1780