Profil študenta #15: Jozef Melicher

Narodil som sa a pochádzam z: Narodil som sa v Trenčíne, pochádzam z malej dediny Potvorice.

Študujem na: Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK odbor Teoretická fyzika.

Čo ma priviedlo do Kolégia: Priateľ, ktorý pracuje, takže svoju šancu ísť do Kolégia už prepásol. Mne tento výnimočný rok však chcel dopriať a podarilo sa mu to. Viedla ma tiež túžba meniť svet okolo seba a vnášať do neho kresťanské hodnoty, čo je aj cieľom Kolégia. Povedal som si, že tu nájdem správnych ľudí a v skupine sa nám to bude dariť lepšie.

V čom ma zatiaľ Kolégium najviac zmenilo: V pohľade na zmysel štúdia aj času na zastavenie sa a meditáciu nad našim životom. V Kolégiu som objavil, že štúdium v správnej forme, ktorú som našiel práve tu, pri diskusiách, konfrontovaní svojich názorov, písaniach esejí, formuje človeka silným spôsobom. Na to však potrebujeme čas, cez ktorý človek nerobí „nič“ iné, ako preniká do hĺbky. Objavil som, že ten čas nie je stratený.

Môj najväčší zážitok z Kolégia: Sobotu počas prvého víkendu – team buildingu, keď sme stavali KAN-tánok. Premenili sme K10 na robotnícku unimobunku, nosili na streche auta stovky kíl dreva, presvedčili potulných výkupcov kovov, aby nám v dodávke odviezli palety. Zážitok bolo stavať bez skúsenosti, no išli sme do toho ako húževnatý tím. Muži stavali a ženy varili, takže o nič iné sme sa nemuseli starať. Bol to nesmierne ťažké i krásne zároveň.

Mojou najväčšou túžbou je: Byť dobrým manželom, otcom a prinášať Pravdu, Dobro a Krásu aj druhým.

Takúto superschopnosť by som chcel mať: Vedieť vnímať a chápať city druhých tak, ako to dokážu niektoré ženy.

Voľný čas trávim: Skautingom, s priateľmi, čítaním alebo prácou v záhrade (na to sa vždy teším, keď sa vrátim domov).

3 knihy, ktoré ma v mojom živote najviac zasiahli (okrem Biblie):

James Martin: Jezuitský návod (takmer) na všetko,

Antoine de Saint-Exupéry: Citadela,

Aristoteles: Etika Nikomachova.

Na človeku si najviac vážim: Okrem toho, že je Božím stvorením, aj to, keď sa dokáže pokoriť a snaží sa ísť v živote dopredu správnym smerom, hoci to je ťažké.

V budúcnosti by som chcel robiť: Chcel by som reformovať školstvo na Slovensku.

Moje motto je: Jeden človek nedokáže spasiť  celý svet, našťastie to ani nemusí, už to urobil Kristus. Máme si však nájsť to svoje miesto, ktoré bude robiť lepším.

KAN-2015-report_068