O tých, ktorým raz Kolégium nestačilo

Všetci už určite viete, že jednoročný program v Kolégiu sa od tejto jesene zmenil na dvojročný program. To by malo logicky znamenať, že ešte tento školský rok budú kaštieľ v Ivanke okupovať znovu len prváci. Logika mieni, Kolégium mení.  

“Moji bývalí spolužiaci sú teraz stážistami. Tí, ktorí boli minulý rok stážisti, sú teraz študentmi a vlaňajších akademikov stretávame už len mimo seminárov. Tieto zmeny sú trochu zvláštne, ale čím ďalej, tým viac vidím, že tento ročník nie je o porovnávaní s minulým, ale o užívaní si nového. Inak krásneho.“

Veronika Bruncková

Už z toho je zrejmé, že to bude ešte komplikovanejšie, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať. Druhákmi nie sú len študenti z minulého ročníka, ale je to rôznorodá zmes všetkých doterajších absolventov. Robo Tóth je z KAN5, Marek Zeleniak je z KAN6 a zostávajúca väčšina je z KAN7. „Tento ročník je transformačným a zároveň výnimočným. Transformačným preto, lebo do tohto ročníka sme pozvali absolventov všetkých predchádzajúcich ročníkov, aby sme tak mohli hneď naskočiť do dvojročného systému fungovania Kolégia. Výnimočným preto, lebo sa už nikdy nezopakuje,“ zdôvodňuje otvorenie druhého ročníka už tento rok rektor Kolégia, Martin Luterán.

„Kolégium je miestom, ktoré vďaka životu v komunite ponúka priestor na spoznávanie svojich silných a slabých stránok, vďaka kontaktom s akademikmi, alumníkmi i mentormi otvára nové horizonty a umožňuje načrieť do múdrosti v akademickom pilieri. Rozhodnutie nepokračovať v druhom ročníku sa mi zdalo ako ochudobnenie seba samého o niečo veľmi hodnotné.“

Jakub Duchovič

Za všetkých môžem povedať, že najvýznamnejším dôvodom, prečo v Kolégiu pokračujú, je ich doterajšia veľmi pozitívna skúsenosť. Stráviť ešte jeden rok v Kolégiu môže znamenať aj dlhšiu formáciu a lepšiu pripravenosť pre život. „Druhým ročníkom sa snažíme zrýchliť dosiahnutie výziev Kolégia, ktorými sú stovky mužov a žien, charakterných a vzdelaných, ktorí vydávajú svedectvo o pravde, dobre a kráse,“ dopĺňa Martin Luterán.

Ďalším dôležitým faktorom, pre ktorý mnohí z nich teraz študujú v Kolégiu, sú nové predmety: teológia, umenie a história. V prvom semestri sa na seminároch zaoberajú najdôležitejšími teologickými otázkami, ktoré pre nich pripravil akademik Matúš Sitár. Vďaka Jožkovi Feketemu zo Spoločnosti Ježišovej získavajú každý druhý štvrtok  veľmi komplexný prehľad v histórii umenia a jeho rôznych forách a pohľadoch naň. V druhom semestri sa potom pustia s Agátou Šústovou Drelovou do skúmania slovenskej histórie 20. storočia.

„Teológia vo mne vyvoláva mnoho otázok. O Bohu, o mne, o vzťahu Boha s človekom, o kresťanstve, o tom, čomu vlastne veríme, a o praktickom kresťanskom živote. Umenie skôr vnímam ako prácu so sebou, so svojim vnútrom.“

Zuzana Kotvanová

Pre niektorých je momentálna náročnosť menšia ako v prvom ročníku. Iní vnímajú teológiu ako skúšku svojej viery – možnosť ujasniť si jej základy, na druhej strane umenie ako čas „vypnúť“ od neustálych požiadaviek na kariérny a profesionálny rast. „Chceli sme, aby boli študenti vystavení tomu, čo súčasným mladým chýba: hlbšiemu poznaniu svojej viery, vyhýbaniu sa gýču a gýčovej kultúre a poznaniu slovenskej histórie,“ pripomína rektor Kolégia.

„Rozdiel vnímam aj  v prežívaní študentského života. Pred dvomi rokmi som bol permanentne v strese a nevedel som, čo s tým. Teraz úplne chápem, že prežívam moje najkrajšie roky v krásnom prostredí s úžasnými ľuďmi a preto som za to vďačný, snažím sa plniť si moje povinnosti a netrápim sa blbosťami.“

Marek Zeleniak

Hoci systém nastavený v Kolégiu  sa hodnotovo nezmenil, predsalen každý druhák vníma rozdiely medzi súčasným a predchádzajúcim akademickým rokom. Niektorí majú teraz viac času a menej povinností, iní menej času a viac povinností. Čo je však spoločné – všetci si  uvedomujú výnimočnosť času, ktorý v Kolégiu trávia.

Nezmenilo sa len osobné nastavenie každého jednotlivca, ale aj celá komunita.  Druháci sa pre prvákov stali spolu so stážistami sprostredkovateľmi skúseností z Kolégia. Radi sa pochvália, ako to fungovalo, resp. nefungovalo, keď boli tiež prváci, ako „sa to všetko zlepší, že si to vyžaduje čas. Ale aby sme na konci roka neľutovali, nemali by sme zabúdať na …“ To je jedným z dôvodov, prečo vôbec vznikol dvojročný program. „Dvojročným programom sa zmenila dynamika Kolégia. Je tu živšie a ľahšie sa odovzdáva kultúra Kolégia,“ uzatvára Martin Luterán.

P.S. Okrem už citovaných študentov sa medzi druhákmi nachádzajú aj Róbert Toth, Michaela Barlová a Jakub Malota.

Matúš Ďuraňa
foto: archív Kolégia

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *