Stephen Williams a Clive Staples Lewis

Stephen Williams nás vo štvrtok 26. novembra navštívil v Kolégiu. Nezačal zvyčajnou pripravenou prednáškou, ale veľmi ľudským spôsobom vyjadril vďaku za večeru. V tom momente si získal celú našu pozornosť.

Téma kolokvia znela nasledovne: C. S. Lewis: Klasické vzdelávanie a štúdium počas vojny. Prefesor Williams nám najprv predstavil esej Learning in War time, v ktorej zvýraznil zopár detailov. Rozprával nám najmä o dôležitosti učenia sa pre poznanie samo a nie pre cnosti: „Dobrým a cnostným človekom sa môžeme stať až vtedy, keď sa budeme učiť pre poznanie samo o sebe.“

Profesor Williams sa nám v polovici kolokvia priznal, že vlastne nie je odborníkom na C.S. Lewisa, ako sme si celý čas mysleli, ale že je to jeden z jeho vedľajších záujmov. V súčasnosti vyučuje teológiu na univerzite v severoírskom Belfaste a predtým študoval na univerzitách v Oxforde, v Cambridge a na Yale univerzite.  No napriek všetkému sme žasli nad jeho poznaním. Nielen, že nám vedel odpovedať na všetky otázky, ale rozprával o nich s veľkým zanietením. Z celého kolokvia sme mali dojem, akoby bol Lewisov starý dobrý známy. Vedel nám povedať, ktoré knihy Lewis rád čítaval, aký  bol jeho vysnívaný život a aj dôvody, vďaka ktorým začal písať svoje diela.

Ku koncu kolokvia padla otázka na dôvody, prečo Lewis začal písať veľmi známe Letopisy Narnie. Odpoveď bola nečakaná. Profesor Williams spomenul, že je viac verzií, ale jedna z nich je predsalen najzaujímavejšia. Táto verzia vychádza z neúspechu C. S. Lewisa v písaní filozofických diel, po ktorom sa rozhodol písať radšej pre deti. Tento príbeh vyčaril úsmev na nejednej tvári. Azda skutočným dôvodom však bola potreba kresťanskej literatúry, cez ktoré by sa deťom dostali skutočné hodnoty.

Nakoniec sme sa dozvedeli, aká je obľúbená postava z Narnie pre nášho hosťa – je ním Ripičíp. „Ripičíp je stelesnením odvahy a samotný Lewis si túto postavu tiež obľúbil. Poukázal na dôležitosť cnosti odvahy v živote každého človeka,“ poznamenal na záver Williams.

 

Profesor Stephen Williams pricestoval na návštevu Slovenska v rámci Týždňa C. S. Lewisa. Načasovanie podujatia na koniec novembra nie je náhodné – koná sa vždy medzi výročím smrti (22. november 1963) a dňom narodenia svetoznámeho írskeho spisovateľa, básnika a kresťanského apologéta C.S. Lewisa (29. november 1898).

Stephen Williams

Anna Lacková, študentka prvého ročníka Kolégia

 

Knihu Learning in War Time si v krásnom, sviežom dizajne a dvojjazyčnom spracovaní môžete kúpiť v obchode Kolégia.

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *