Connor, náš stážista z USA, píše ako sa dostal do Kolégia a ako sa mu páči. Ak chcete vedieť viac, čítajte ďalej.

Cítim sa neuveriteľne požehnane, pretože môžem stráviť nejaký čas na Slovensku. Ľudia sú tu veľmi láskaví a milí, mestá dýchajú históriou, ktorou sa môžu pýšiť, a dediny vyzerajú pokojne a malebne. Čo sa mne zdá zrejmé, je často zdrojom zvedavosti pre miestnych obyvateľov. ,,Prečo si tu?” Niekedy táto otázka rezonuje vo mne trochu hlasnejšie najmä v čase, keď sa moja rodina  zdá byť veľmi ďaleko, alebo počas bežného nákupu v obchode s potravinami, kde som zrejme jediným, kto si nie je vedomý politiky BYOB (Bring your own bag = Prines si svoju vlastnú tašku).

Vidím tak veľa dôvodov, prečo prísť na Slovensko. Mnohí ľudia ma príležitostne pozývajú do svojich domovov, čo pre mňa veľa znamená. Moja cesta na Slovensko sa vlastne začala pobytom na rovnako cudzom a zvláštnom mieste. To zvláštne miesto bolo v Pensylvánii. Zamenil som tacos za syrové burgre a klimatizovaný apartmán v Austine za plynom vykurovanú rezidenciu vo Filadelfii.  Ako študent Inštitútu Johna Jay som začal svoj pobyt hlbokým ponorením sa do kníh Russela Kirka a argumentov o sakramentálnej teológii. V Inštitúte som sa prvýkrát dozvedel o Kolégiu Antona Neuwirtha (KAN).

Absolvent Inštitútu Johna Jaya , Dr. Martin Luterán, bol veľmi oslovený poslaním Inštitútu Johna Jaya a snažil sa ho priniesť na Slovensko, preto založil KAN s cieľom „pomôcť v integrálnej formácii stovkám mužov a žien, ktorí budú angažovaní v rôznych sférach verejného života na Slovensku a v Európe, a ktorí budú prostredníctvom svojho zdravého rozumu a cnostného života svedčiť o pravde, dobre a kráse.“ To samo o sebe stačilo na to, aby KAN upútalo moju pozornosť. Poznanie poslania Kolégia spojené s prítomnosťou svätostánku v kaštieli, ktorý slúži ako domov pre študentov a pracovisko pre zamestnancov, ma neodolateľne priťahovalo.

Napriek tomu, existuje mnoho katolíckych a kresťanských organizácií, ktoré pracujú na budovaní Božieho kráľovstva, prečo si vybrať práve Slovensko? Vízia, ktorú mám pre seba a svoju kariéru, je byť akademikom v oblasti medzinárodných vzťahov. Mať medzinárodné skúsenosti ma pripravuje na postgraduálne štúdium, a byť tu, mať možnosť sa učiť trochu po slovensky, rozprávať sa s ľuďmi o ich svetonázoroch a byť na inom mieste ako doma mi umožňuje spoznať svet z úplne nových hľadísk. Vidieť, ako iná kultúra pristupuje k otázkam vlády, ekonómie, či etiky a porovnávať ich odpovede s mojimi, mi rozširuje obzor a privádza ma k reflexii mojich vlastných odpovedí.

V každom prípade, či to bolo prezieravé alebo viac z rozmaru som teraz tu, na Slovensku, v Kolégiu Antona Neuwirtha. So svojim rozhodnutím som nesmierne spokojný. Jedinou úlohou, ktorá stojí predo mnou, je pokračovať v spoznávaní slovenskej krajiny, ochutnať čo najviac špecialít miestnej slovenskej kuchyne a precvičovať si slovenčinu.

Connor SmithBol študentom John Jay Institute na jeseň roku 2018. V súčasnosti je stážistom KAN.