Laura Kuniaková

Úprimná radosť, športový duch, veľké srdce. Dary, ktorými Boh obdaril túto výnimočnú Bratislavčanku, a ktorými ona obdarúva každého, kto má o ne záujem. Laura je človekom otvorených dlaní – prijíma, aby mohla dávať.