VILIAM OSTATNÍK

Vždy ho nájdete s knihou v ruke, v búrlivej debate (hlavne o politike, autách či umení), alebo so zápisníkom, do ktorého si zapisuje myšlienky, ktoré raz zmenia svet. Tento rodák z bratislavskej Petržalky je na ceste stať sa renesančným človekom. Miluje dobré knihy a zo všetkého najradšej sa učí novým veciam. Vo Viliamovi horí zapálenie pre všetko krásne, dobré a pravdivé.