Ako venovať 2% Kolégiu?

1. Stiahnite si tlačivo 

Už vyplnené tlačivo pre 2% pre Kolégium je k dispozícii tu.

2. Odovzdajte ho s daňovým priznaním

Prípadné ďalšie detaily k podaniu nájdete nižšie. 

Detaily postupu 

Pripravili sme si pre vás ďalšie pokyny podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba:

●   Zamestnanci
1. V prípade, že daňové priznanie podávate cez zamestnávateľa, vyžiadajte si ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň + potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia vypočítate, akú sumu vaše 2 % (resp. 3 %- pozri nižšie) predstavujú. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.
2. Vypíšte túto sumu a Vaše údaje do tohto Vyhlásenia.
3. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska.

! Ak ste v roku 2020 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu (aj mimo Kolégia), môžete darovať až 3 % z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

●   Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
1. Vypočítajte si sumu vašich 2 %, resp. 3 %, ktoré môžete darovať. Aby ste mohli 2% darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.
2. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3 %, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri vyššie).

●   Právnické osoby
1. V daňovom priznaní v IV. oddieli nájdete kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z daní. Vypočítajte si Vaše 1 % alebo 2 % a všetky údaje daňového priznania riadne vypíšte a odovzdajte na príslušný daňový úrad.

! Ak ste ako právnická osoba v roku 2020 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel (aj mimo Kolégia) financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.

Alebo chcete Kolégium podporiť inak? 

Môžeš tak urobiť poukázaním jednorázového/ pravidelného finančného daru priamo na účet Kolégia Antona Neuwirtha

SK89 1100 0000 0026 6975 2115

alebo

cez platobnú bránu tu.