SÉRIE SO ŠTUDENTMI KOLÉGIA: ANEŽKA KADÁŠOVÁ

Anežka je študentkou učiteľského odboru psychológie a slovenského jazyka a literatúry, no jej najväčšou vášňou je divadlo. Ochotnícky sa mu venovala už na strednej škole a aj v Kolégiu našla spriaznené duše. Predstaví vám jej najobľúbenejšie divadelné inscenácie.

Nechajte sa Anežkou uviesť do:

  • divadelného spracovania svetovej klasiky,
  • komédie, ktorá je možno tragédiou,
  • a rozprávky, pri ktorej pookrejú malí i veľkí.

„Divadlo, podľa mňa, hralo a vždy bude hrať dôležitú úlohu v spoločnosti. Vo veľkej miere ním komunikujeme svoje názory a postoje, alebo minimálne prispievame témami do spoločenského diskurzu. 
Netreba opomenúť ani vysokú umeleckú hodnotu, zjavovanie krásy, ba až sprostredkovanie katarzie ktoré nám divadlo ponúka. Má „moc“ hýbať srdciami i rozumami celej spoločnosti. No a keď je naozaj kvalitné, svojou krásou dokáže povznášať k Bohu a ku skutočným hodnotám, čo je niečo, čo aj dnešná spoločnosť veľmi potrebuje.“

Polnočná omša


Hra Petra Karvaša veľmi realisticky zachytáva tragédiu vojny, ktorou je najmä vzdanie sa vlastnej ľudskosti. Kto má „chuť“ na množstvo drámy s vojnovou tematikou, príde si na svoje. Dielo skvele podáva aj SND.

Vojna a Mier


Opäť dielo s vojnovou tematikou, no v mnohom nadčasové. Krásne zachytáva dynamiku ľudského života a dejín – boj pre mier, no i pre boj samotný. Je pôvodne románom od Tolstoja, no ako drámu ho kvalitne spracúva SND. 

Nevesta hôľ


Vrcholové naturistické dielo Švantnera v podobe drámy krásne zachytáva neustály boj človeka so sebou samým. Predostiera nám protiklady prírody a božstva, pudovosti a cností, jednoduchosti a kultivovanosti. 

„Na začiatku štúdia a pobytu v Kolégiu som mala obavu a pocity, že nebudem mať dostatok priestoru na sebavyjadrenie. Postupom času si však stále viac a viac všímam, že práve komunita je tá, čo si pýta podelenie sa o moje piesne, alebo sa teší na moje herecké výstupy a smeje sa z tých improvizačných na komunitnom večere, či pri varení v kuchyni.“

Mizantrop


Táto veršovaná dráma od Moliéra z obdobia klasicizmu je plná dôvtipu a šikovne zobrazenej ľudskej pýchy a pretvárky. Dodnes sa polemizuje, či je veselohrou, alebo tragédiou. Hru odporúčam prečítať a skúsiť posúdiť.

Lakomec


Pri Moliérovi ešte ostaneme. Lakomca skvele spracovalo SND. Táto komédia veľmi vtipne zobrazuje ľudskú sebeckosť, ktorá nemá hraníc. Podľa môjho názoru hra v istom zmysle opäť hraničí s tragickosťou deja. 

Perinbaba


Na záver z iného súdka. Bábkové divadlo v Žiline krásne spracovalo známu rozprávku Perinbaba takým šikovným spôsobom, že plnosťou humoru, dôvtipu i hlbokej myšlienky si na svoje určite príde aj dospelý. Rozšírte si svoje divadelné zážitky aj o túto inscenáciu.

„V Kolégiu máme rôzne možnosti umeleckej sebarealizácie v podobe spoločných zborov, obohacovania sv. omší hudbou, či dobrovoľných literárnych večerov. A navyše, je to až neuveriteľné, ale aktuálne v Kolégiu pripravujeme divadelné predstavenie, z ktorého sa veľmi teším. V konečnom dôsledku je toho priestoru na sebavyjadrenie až až. :)“