Faculty

Martin Luterán

Martin Luterán

rektor

Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku, kde získal tituly M.Jur., M.Phil. a D.Phil.. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o.i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť.

Juraj Šúst

Juraj Šúst

člen Správnej rady, učiteľ

Juraj vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite, v štúdiu pokračoval na doktorandskom stupni. Tri roky pôsobil ako externý člen Katedry sociológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti pôsobí v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde vedie semináre a má na starosti akademickú oblasť. Orientuje sa najmä na morálnu a politickú filozofiu.

Matúš Sitár

Matúš Sitár

učiteľ, prekladateľ

Matúš vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Venuje sa metafyzike, jej vzťahu k etike a vzťahu medzi rozumom a vierou. V roku 2010 začal na pokračovanie prekladať komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Hosťujúci akademici

Dr. William E. Carroll

Dr. William E. Carroll

Je členom dominikánskeho kolégia (Blackfriars) a teologickej fakulty Oxfordskej univerzity. Zaoberá sa európskou históriou a históriou vedy. Vydal niekoľko kníh, medzi nimi aj knihu Stvorenie a veda, ktorú Kolégium preložilo do slovenčiny.

Jaroslav Daniška

Jaroslav Daniška

Je redaktorom v časopise .týždeň. Píše najmä o spoločenských, politických a náboženských témach. Študoval politické vedy v Trnave, Prahe a Varšave.

Andrea Mikolášiková

Andrea Mikolášiková

Andrea vyštudovala katolícku teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvovala študijný pobyt na Katholieke Universiteit v Leuven (Belgicko). Licenciát so špecializáciou na teológiu manželstva a rodiny získala na International Theological Institute v Trumau (Rakúsko). V súčasnosti sa venuje najmä rodine. Je šéfredaktorkou webovej stránky pre kresťanské rodiny www.zastolom.sk

Tréneri víkendových seminárov

Michal Novota

Michal Novota

komunikačno-prezentačné zručnosti

Michal Novota sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup. Konzulting v oblasti politického marketing rozvíja v spoločnosti Campaigns. pôsobiacej v Českej a Slovenskej republike. Je tiež fundraiserom v Slovenskej organizácií pre vesmírne aktivity. Pracoval ako strategic planner reklamnej agentúry MARK/BBDO, tréner a program officer v International Republican Institute, hovorca a šéf komunikácie KDH a hovorca agentúry SARIO.

Marián Kolník

Marián Kolník

leadership, 7 návykov skutočne efektívnych ľudí

Vrcholový manažér vo viacerých medzinárodných korporáciách, teraz konzultant spoločnosti Franklin Covey. Podľa jeho slov „mal v živote ‘veľkú moc’, luxusné autá a ľudí, ktorí ho poslúchali“. A predsa zažil vyhorenie priamo na vrchole a zdravotnú krízu. Vďaka rodine znovuobjavil svoje poslanie. Spolu s manželkou Magdou založili neziskovú organizáciu Centrum obnovy rodiny, v ktorej poskytujú služby rodinám a manželstvám v kríze. Pomáha tiež firmám zlepšovať ich vnútornú kultúru. Rád slúži všetkým, ktorí objavujú význam vzťahov v každodennom živote, a hľadajú nové spôsoby, ako inšpirovať druhých.