Governing Board

Martin Luterán

Martin Luterán

rektor

Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku, kde získal tituly M.Jur., M.Phil. a D.Phil.. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o.i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť.

Juraj Šúst

Juraj Šúst

člen Správnej rady, učiteľ

Juraj vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite, v štúdiu pokračoval na doktorandskom stupni. Tri roky pôsobil ako externý člen Katedry sociológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti pôsobí v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde vedie semináre a má na starosti akademickú oblasť. Orientuje sa najmä na morálnu a politickú filozofiu.

Michal Považan

Michal Považan

člen Správnej rady

Michal vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Doktorát z práva získal na Právnickej fakulte UK, kde pôsobí ako odborný asistent. Pracoval na viacerých manažérskych pozíciách, o.i. ako riaditeľ kancelárie na ministerstve spravodlivosti SR.

Lucia Zimenová

Lucia Zimenová

členka Správnej rady

Lucia získala titul magister na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a titul LLM na Stredoeurópskej univerzite (Central European University) v Budapešti. V minulosti pracovala ako advokátska koncipientka, ako riaditeľka právneho odboru Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a pre advokátske kancelárie. V súčasnosti pracuje vo VÚB, a.s. ako špecialista na pracovné právo.

Daniela Horváthová

Daniela Horváthová

členka Správnej rady

Daniela vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Pracovala ako advokátka v advokátskej kancelárii Soukeník-Štrpka, s.r.o. Momentálne sa venuje svojej malej dcére Ľudmilke a synovi Blažejovi.

Martin Kolesár

Martin Kolesár

člen Správnej rady

Martin vyštudoval manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Pracuje v oblasti marketingu a online komunikácie. V minulosti pôsobil ako Web and User Experience Supervisor v ZUNO BANK AG. V súčasnosti spolupracuje na inovatívnom medicínskom projekte diagnose.me. Je vášnivým cyklistom.