Často kladené otázky

 • Je štúdium v Kolégiu vekovo ohraničené?

  Áno. V čase absolvovania Kolégia, nemôže mať študent viac, ako 26 rokov. To znamená, že ak sa hlási na jednoročný program, nemôže mať v čase podania prihlášky viac ako 25 rokov.

  Ak sa hlási na dvojročný program, nemôže mať v čase podania prihlášky viac ako 24 rokov.

 • Koľko sa za štúdium a bývanie v Kolégiu platí?

  Všetko podstatné o štúdiu nájdeš v časti Dôležité informácie.

 • Musím byť pokrstený katolík?

  Kolégium je postavené na katolíckej tradícii, čo však neznamená, že prijímame iba katolíkov. Medzi študentmi sme mali aj ‚nekatolíkov’. Kolégium je otvorené pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem o duchovný rast a hľadanie pravdy.

 • Kedy sa môžem prihlásiť?

  Prihlášky na akademický rok 2021/2022 prijímame do 1. mája 2021. Viac informácií TU.

 • Nachádza sa Kolégium aj na inom mieste ako v Ivanke pri Dunaji?

  V súčastnosti je možné študovať oba programy KAN len v Ivanke pri Dunaji. V akademickom roku 2012/2013 bolo možné študovať aj v Trnave, avšak tento program sme nepredĺžili.

 • Musím vedieť dobre po anglicky?

  Áno, pretože:

  • Časť textov na semináre máme k dispozícii len v anglickom jazyku (ide o pomerne náročnú akademickú angličtinu)
  • Časť seminárov a niektoré kolokviá  sú vedené len v anglickom jazyku (napr. tie s oxfordským profesorom Williamom E. Carrollom alebo so stážistami z John Jay Institute).
  • Kolégium tiež udržuje blízke vzťahy s podobnými organizáciami v zahraničí; každoročne chodíme na výmenný pobyt do Kolégia sv. Ignáca v Budapešti a do LCI v  Gamingu.  

  Súčasťou prijímacieho procesu je preto aj test z AJ. Napriek spomínanej náročnosti majú študenti vždy prvý semester na postupné zlepšovanie angličtiny, väčšina spomínaných aktivít prebieha v druhom semestri. 

 • Čo ak sa môj vysokoškolský rozvrh kryje s vyučovaním v Kolégiu?

  Je nutné riešiť to ešte pred začiatkom semestra (resp. hneď po zverejnení rozvrhu hodín) s vyučujúcim v škole a s akademikmi v Kolégiu. Vyučujúci na vysokých školách sú  často príjemne prekvapení, že študuješ vo voľnom čase v Kolégiu, a tak sa neraz stalo, že prijali ospravedlnenie, prípadne si so študentom dohodli individuálne podmienky absolvovania predmetu.

  Kolégium Ti tiež môže poskytnúť oficiálnu žiadosť o zmenu rozvrhu hodín z dôvodu doplnkového vyučovania na inej vzdelávacej inštitúcii.

  Doposiaľ sa nám vždy podarilo takúto situáciu vyriešiť.

 • Dá sa stíhať popri škole a Kolégiu ešte aj pracovať?

  Záleží to od časovej náročnosti a typu práce.

  Štúdium v Kolégiu je samo osebe časovo náročné. Zaberá väčšinu voľného času popri štúdiu na vysokej škole. Od študenta Kolégia sa vyžaduje prítomnosť na povinnom programe, ktorý zaberá 12 hodín týždenne a mesačne jeden spoločný víkend. Okrem povinného programu sa odporúča nájsť si na štúdium textov 12 hodín týždenne. Preto odporúčame mať čo najmenej záväzkov. 

 • Neštudujem v Bratislave. Dá sa študovať v Kolégiu inak ako bez prerušenia školy?

  Kolégium sa nedá absolvovať bez aktívnej účasti na formačnom programe. Ak študuješ v mieste, ktoré nie je vzdialené viac ako hodinu cesty (napríklad Trnava), prípadne študuješ diaľkovo, je to celkom možné. Navyše v dopravnom prostriedku sa dajú čítať texty do Kolégia.

  Mali sme už študentov, ktorí študovali v Kolégiu v Ivanke pri Dunaji a denne dochádzali do Trnavy na ich vysokú školu. Niektorí študenti zo vzdialenejších miest (napr. Ružomberok, Rím,…) si vybavili dištančný študijný plán.

 • Mám záujem, ale nemám finančné prostriedky na pokrytie nákladov. Dá sa s tým niečo robiť?

  Neboli by sme radi, keby peniaze boli prekážkou k prihláseniu sa do Kolégia. Kolégium je otvorené každému, kto má vlastnosti, aké hľadáme, aj keď si štúdium nemôže dovoliť.

  Pre viac informácií nám napíš na info@kolegium.org.

 • Musím v Kolégiu chodiť len v obleku?

  Dress code počas oficiálneho programu v Kolégiu je totožný s dress codom na tradičných vzdelávacích inštitúciách. To znamená, že na spoločné večere, semináre a omše chodíme oblečení v business casual, na oficiálne slávnosti (napr. promócia) je dress code business formal.

  Mimo programu je to na tebe.

 • Je v Kolégiu večierka? Môžem vo svojom voľnom čase kedykoľvek odísť z Ivanky?

  V Kolégiu nie je večierka, príchody a odchody sú ľubovoľné. Treba sa zúčastniť na povinnom programe, avšak čo a kedy robíš mimo neho, je na tebe. Kolégium je rezidenčný program, je teda tvojím druhým domovom (internátom), kde väčšinu času bývaš.

 • Ako je to s dopravou z Ivanky do Bratislavy a späť?

  Cesta vlakom trvá 13 min. Vlaková zastávka je hneď za areálom kaštieľa. Cesta autobusom trvá priemerne 30 min. Autobusová zastávka je hneď pred kaštieľom. Problémom cestnej dopravy sú zápchy, ktoré sú pravidelné ráno (7:30 – 8:30) cestou do BA a poobede cestou z BA (17:00 – 18:30). Vtedy trvá cesta autobusom dlhšie. Výhodou je, že vo vlaku aj v autobuse sa dajú čítať texty do Kolégia.

 • Ako prebiehajú skúšky?

  Skúšky sú na konci každého semestra. Obsahovo sú zamerané na schopnosť študentov myslieť – kriticky, analyticky i synteticky. Pre prípravu je kľúčové pochopenie textov, ktoré študenti počas celého semestra čítajú a diskutujú, a schopnosť implikácie ich téz a argumentov pre porovnanie alebo dosadenie do situácií v bežnom živote.

 • Môžem mať v Kolégiu návštevy?

  Áno. Kolégium je otvorené ľuďom a budeme radi, keď sa o Kolégiu dozvedia aj tvoji známi. Pozvať ich môžeš napríklad na všetky kolokviá a Svoradovské prednášky. Návštevy môžu v Kolégiu aj prenocovať na hosťovských izbách.

 • Čo nastane po absolvovaní študijného programu v Kolégiu?

  Úspešní absolventi počas slávnostnej promócie dostanú diplom o absolvovaní programu a taktiež sú prijatí za členov Kolégia Antona Neuwirtha Alumni Network.

  Absolventi majú možnosť pokračovať v našom stážistickom programe na Svoradove alebo pokračovať v podobnom štúdiu v zahraničí. Pozri časť O štúdiu.

 • Sú všetky akcie v Kolégiu povinné?

  Všetky nie.

  Od študenta jednoročného programu Kolégia sa vyžaduje účasť na seminároch (3x týždenne), kolokviách (1x týždenne), tutoriáloch (2x týždenne) a spoločných víkendoch (približne 2x do mesiaca). Je možné vymeškať ich z vážnych dôvodov, ale treba to konzultovať s vedením Kolégia.

  Od študenta dvojročného programu Kolégia sa vyžaduje účasť na seminároch (2x týždenne), kolokviách (1x týždenne), tutoriáloch (1x týždenne) a spoločných víkendoch (približne 1x do mesiaca). Je možné vymeškať ich z vážnych dôvodov, ale treba to konzultovať s vedením Kolégia.

 • Som aktívny v iných organizáciách/spoločenstvách/farnosti... Bude to časový problém?

  Záleží to predovšetkým od náročnosti tvojej vysokej školy a od tvojho time-manažmentu. V Kolégiu sa každoročne potvrdzuje, že čím viac (sa) do Kolégia dáš, tým viac z neho získaš.

  Študenti v Kolégiu sa spolu potrebujú spoznať aj prostredníctvom neformálnych podujatí – napr. pri spoločnom nedeľnom obede, pri objavovaní prírodných krás v okolí Ivanky alebo pri spoločnom štúdiu či duchovných aktivitách. Preto je dobré sa uvoľniť z iných mimoškolských záväzkov – z brigád, krúžkov či aktivít vo svojej farnosti.

 • Rodičia chcú, aby som voľný čas a víkendy trávil doma. Musím byť v tom čase v Kolégiu?

  Nemusíš, ale je vysoko pravdepodobné, že budeš chcieť. Je preto dobré na to svoje okolie už vopred pripraviť.

  Povinný je v Kolégiu len jeden víkend v mesiaci; ako stráviš ostatné víkendy a vôbec aj čas mimo programu KAN, je na tebe.

 • Koho môžem kontaktovať, ak mám ešte otázky týkajúce sa dvojročného programu KAN?

  Ak poznáš niektorého z našich študentov alebo absolventov, veríme, že ti rád zodpovie otázky týkajúce sa Kolégia. Napísať môžeš aj priamo nám na e-mail info@kolegium.org.

Ak si tu nenašiel všetky odpovede, opýtaj sa nás

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.