Napísali sme

K veci

K veci je názov rubriky v Konzervatívnom denníku Postoj. V rámci nej týždenne prekladáme jeden príspevok z amerického fóra The Catholic Thing – „fóra pre inteligentné katolícke komentáre“. Preklady zabezpečuje Matúš Sitár, lektor Kolégia.

Témy:

  • aktuálne témy v Cirkvi a vo svete: odstúpenie a zvolenie pápeža, výročie koncilu a nová evanjelizácia, sloboda Cirkvi, subsidiarita
  • konfrontácia kresťanskej kultúry s kultúrou smrti v USA, vo Francúzsku a na pôde medzinárodných inštitúcií
  • recenzie aktuálnych kníh (Benedikt XVI.: Ježiš Nazaretský) a filmov (Bedári)
  • menšinový katolícky pohľad na kontroverzné historické témy (pápež Pius XI. a totalitné systémy, Kennedyovci)
  • katolícky život: deväťsté výročie vzniku Maltézskych rytierov, otcovstvo sv. Jozefa, správny postoj k spovedi, pýcha ako nebezpečenstvo pre osobný a verejný život
 • Reihnard Marx: Kapitál. Plaidoyer pro člověka. Praha: Academia, 2013. 211 s. (recenzia), Impulz revue, 4, 2013.
 • Je dôsledný prolife postoj vo voľbách správny, resp. vedie k voľbe extrémistov? postoy.sk, 2013. [link]
 • Nesmieme byť pyšní, .týždeň 41/2013 [link]
 • Ateista na pochod za život? Prečo nie… 19. 9. 2013, HFI [link]
 • Za život v meste kultúry (rozhovor), .týždeň 38/2013 [link]
 • Čo je to manželstvo? (recenzia), Impulz revue 2/2013 s. 115 – 129.
 • BHD 2013, Impulz revue 2/2013 s. 41 – 43.
 • V čom sú dnes najväčšie výzvy z v politike z pohľadu kresťanskej kultúry na Slovensku a ako na ne treba reagovať? In: Quo vadis Slovensko? Konferencia k 10. výročiu Spoločenstva Ladislava Hanusa. Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Kolégium Antona Neuwirtha, 2013, s. 43 – 47.
 • Deportácie a interrupcie, .týždeň 13/2013 [link]
 • Bratislava za život –prejav 18. 3. 2013 HFI [link]
 • Ani zbožný ľud, ani mŕtva viera, Impulz revue 1/2013 [link]
 • Kauza Bezák: Prienik diplomacie, pravidiel a charizmy. Impulz revue 4/2012 [link]
 • Registrované partnerstvá – na koho zabúdame?  15. 11. 2012 HFI  [link]
 • Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra. Impulz revue, 2/2012 [link]
 • Prečo je manželstvo dôležité a prečo ho treba podporiť? 12. 9. 2012 HFI [link]
 • Názor: Juraj Šúst o svedomí v politike. postoy.sk, 2. 11. 2011 [link]
 • Ideológia osobnej slobody, .týždeň 29/2011 [link]
 • Homosexuálne manželstvo a hranice liberalizmu, Impulz revue 2/2011 [link]
 • Obhajoba klasického vzdelávania, Konzervativní listy 1. 12. 2010 [link]
 • Obhajoba klasického vzdelávania, postoy.sk 22.10. 2010 [link]
 • Kto môže na vodu reč napísať? postoy.sk 18.7. 2010 [link]
 • Deskriptívne a normatívne vymedzenia pluralitnej spoločnosti. In: Liberalizmus neutrality 1. Vybrané metodologické, etické a sociálne aspekty. (Ján Baňas ed.) Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2010. s.33 – 69.
 • Liberalizmus neutrality Johna Rawlsa. In: Liberalizmus neutrality 2. Vybrané politické aspekty. (Juraj Šúst ed.) Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta. s. 42 – 83.
 • Univerzita ako simulakrum, Impulz revue 4/2009 [link]
 • Liberalizmus a jeho spor s rozumom, Impulz revue 2/2009 [link]
 • SPOLOČNOSŤ: Slovenský Oxford má tri piliere. Knižnicu, jedáleň a kaplnku 29. postoy.sk, september 2009 [link]