Kontakt

Fakturačné údaje

KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box  51
900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 42138515
DIČ: 2023028381

IBAN: SK8911000000002669752115

M: +421 915 195 043

info@kolegium.org
www.kolegium.org

Bankový kontakt

Číslo účtu: SK8911000000002669752115

Údaje pre platby zo zahraničia:

Názov účtu:
Kolégium Antona Neuwirtha

Korešpondenčná adresa:
Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovakia

IBAN: SK8911000000002669752115
SWIFT: TATRSKBX

Adresa banky:
Tatrabanka
Hodžovo nám 3
850 05 Bratislava 55
Slovakia