Spolupracujúce organizácie

Spoločnosť Ježišova

Vďaka spolupráci s jezuitmi (Spoločnosť Ježišova) môže Kolégium fungovať v ivanskom kaštieli. Jezuiti štedro poskytli Kolégiu krásne historické priestory v kaštieli, ako aj v novších priľahlých budovách v areáli kaštieľa.

Interakcia so sestrami a pátrami v Jezuitskej komunite pri kaštieli dáva študentom možnosť nazrieť do cnostného života ľudí, ktorí svoj život zasvätili Bohu.

Spoločnosť Ježišova mimo priestorov poskytuje študentom Kolégia i duchovné sprevádzanie, duchovné cvičenia ako i každodenné sväté omše s  kaplánom Kolégia –  Pavlom Solčánym SJ.