Vízia a poslanie

Víziou Kolégia Antona Neuwirtha sú stovky mužov a žien pôsobiacich v rôznych oblastiach verejného života na Slovensku a v Európe, ktorí budú svojím zdravým rozumom a cnostným životom vydávať svedectvo Pravde, Dobru a Kráse.

Prečo vzniklo Kolégium Antona Neuwirtha?

Čo znamená táto vízia pre študentov Kolégia?

Ja osobne vidím vo vízii KAN osobnú zodpovednosť. Zodpovednosť za svoje vzdelanie a sebarozvíjanie, aby som to, čo robím, robila najlepšie, ako viem. Od roka v KAN sa viac zaujímam o dianie okolo seba – o to, čo sa deje u nás v škole, na fakulte, v dedine, ale aj v politike. Veľa ľudí sa sťažuje na to, čo sa u nás deje. Snažím sa viac uvažovať o tom, prečo sa to deje a ako by sa to dalo zmeniť. Veľa sme sa o tom v Kolégiu rozprávali. Oveľa viac rozmýšľam nad tým, aký vplyv má moje konanie, nielen na mňa, ale aj na moju dušu a okolie. Dávať svedectvo, príklad vlastným životom o pravde, dobre a kráse je veľmi náročné. Som vďačná, že túto každodennú výzvu nesieme spolu.

Lucia Krčméry (rod. Pašková)

Akým spôsobom sa Kolégium o naplnenie svojej vízie snaží?

To definuje poslanie KAN:

Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu.

Kolégium realizuje svoje poslanie organizovaním rôznych vzdelávacích podujatí a prednášok pre študentov vysokých škôl a mladých profesionálov. Vlajkovým programom Kolégia je dvojročný študijno-formačný program internátneho typu pre študentov vysokých škôl.

KAN chce pomôcť mladým ľuďom

  • objaviť bohatstvo západnej civilizácie v textoch veľkých autorov,
  • objaviť a rozvinúť vlastný potenciál pre dobro celej spoločnosti,
  • naučiť sa samostatne a kriticky rozmýšľať,
  • získať širší rozhľad,
  • viesť vecnú a korektnú diskusiu o súčasných problémoch.