Čo po štúdiu v Kolégiu?

Štúdium v zahraničí

Kolégium má živé vzťahy s mnohými vzdelávacími inštitúciami v Európe a v Spojených štátoch, ako je napr. John Jay Institute vo Philadelphii, Phoenix Institute na Notre Dame University, Witherspoon Institute na Princetone, či Faith and Reason Institute vo Washington, D.C.

Vzdelávacie programy týchto inštitútov sú otvorené pre absolventov Kolégia a mnohí naši študenti už tieto príležitosti využili alebo plánujú využiť najbližšie leto.

Zároveň štúdium v Kolégiu môže každému zjednodušiť cestu na akúkoľvek tradičnú zahraničnú univerzitu vďaka štýlu výučby, ktorý je v mnohom podobný prestížnym svetovým univerzitám (dôraz na kritické myslenie, písanie esejí, argumentácia, diskusie, akademické tutoriály).

„Čo mi dal KAN? Obrovskú túžbu po pravde. Ked som si balila veci pred odchodom do Oxfordu, čestné miesto v kufri mal hrubý fascikel s textami a poznámkami z KAN. Využívam ho tu pravidelne. A vraj filozofia je nepraktická!”

Milena Dudášováabsolventka 4. ročníka KAN

Podobne, ako Kolégium, aj John Jay Institue má veľké plány. Chce vychovávať zásadových lídrov vo verejnom živote. Ale nádejam sa, že práve v John Jay Institute som hlboko pochopil, že sa ohľadom dosahovania veľkých cieľov trápiť nemusím. Stačí uvoľniť cestu. Vrátiť sa, keď sa stratím. A nechať sa viesť. Tým najlepším Lídrom.”

Michal Magušinabsolvent 3. ročníka KAN a programu John Jay Institute