Organizácia štúdia

Organizácia štúdia v Kolégiu Antona Neuwirtha je v zásade rovnaká ako organizácia školského roka na univerzitách. Akademický rok v Kolégiu sa delí rovnako na dva semestre a skúškové obdobia.

Kurzy, ktoré študenti za rok alebo dva absolvujú, sú: Morálna filozofia, Politická filozofia, Metafyzika, Teológia, Umenie, Kresťanstvo a kultúra, Slovenská história 19. a 20. storočia.

Semester

Počas semestra prebieha výučba v pondelok (1. ročník) alebo v utorok (2. ročník) a vo štvrtok večer (ročníky sa striedajú – výučba je teda pre každý ročník len každý druhý týždeň; v týždni, keď ročník nemá seminár, má v programe spoločný šport).

Pre študentov jednoročného intenzívneho programu prebieha výučba v pondelok, utorok a aj vo štvrtok. Výučbu majú spojenú so študentami prvého ročníka aj so študentami ročníka druhého.

Študenti absolvujú každý týždeň aj hodinový tutoriál (študenti jednoročného intenzívneho programu ich absolvujú dva)teda stretnutie dvoch až troch študentov s akademikom, kde hlbšie a individuálne prediskutujú problémy zo seminára. Tutoriály prebiehajú v utorok alebo v stredu v čase, ktorí si zvolia študenti.

Študenti v rámci roka v Kolégiu taktiež absolvujú každý mesiac jeden spoločný víkend (študenti jednoročného intenzívneho programu ich absolvujú dva) zameraný na zlepšenie praktických zručností a osobného duchovného života (prezentačné a komunikačné zručnosti, líderstvo a organizácia času, duchovná obnova, finačná gramotnosť, záverečný výlet, …).