Osobnostný rozvoj

Víziou Kolégia Antona Neuwirtha sú stovky mužov a žien pôsobiacich v rôznych oblastiach verejného života na Slovensku a v Európe, ktorí budú svojím zdravým rozumom a cnostným životom vydávať svedectvo Pravde, Dobru a Kráse.

Dôraz na líderstvo

Anton Neuwirth sníval o inštitúcii, ktorá poskytne mladým ľudom priestor a čas na zodpovednú prípravu pre službu spoločnosti.

Práve dnešní mladí ľudia – študenti vysokých škôl – budú o niekoľko rokov vedúcimi osobnosťami politického, ekonomického, kultúrneho, akademického a duchovného života na Slovensku. My veríme, že na túto výzvu dokážu odpovedať iba charakterní a rozmýšľajúci ľudia so zmyslom pre spoločenskú zodpovednosť. Takou osobnosťou sa človek nerodí, ale stáva. Kolégium Antona Neuwirtha chce ponúknuť dnešným študentom zážitok, ktorý môže byť kľúčový pre ich život, ako aj pre život našej spoločnosti.

V rámci programu Kolégia majú študenti šancu na inšpiratívne stretnutia s osobnosťami verejného života. S témou líderstva alebo aj verejnej služby sa študenti majú možnosť stretať prierezovo – v otázkach na semináre, v samotných textoch, v programe víkendových školení, niekedy i v kázňach  mnohých spoločných debatách.  Istá miera spoluúčasti študentov na tvorbe a chode programu Kolégia len podporuje atmosféru prijatia zodpovednosti za spoločnosť, v ktorej každý jednotlivec žije.

Mentoringový program

Mentoringový program je súčasťou programového balíčka Kolégia. Každý študent má svojho osobného mentora, vybraného na základe vzájomných preferencií. Mentori –  starší ľudia so svojimi projektmi a zamestnaniami – študentom poskytujú sprievod na ich ceste k nájdeniu životného poslania.

Témy mentoringu sa líšia v závislosti od potrieb študenta.  Medzi najčastejšie mentoringové ciele patrí sebapoznávanie, osobnostný, duchovný a profesijný rast.

„Veľmi živo si teraz uvedomujem, ako veľmi potrebuje mladý človek mentora; niekoho, kto nastaví zrkadlo jeho vnímaniu reality. 

C. S. Lewis tomu v ‚Surprised by Joy’ venoval celú IX kapitolu (The Great Knock – veľmi odporúčam študentom KAN toto čítanie ešte pred tým, než začnú mentoring :)).

Preto som bol môjmu mentorovi veľmi vďačný a takisto aj ďalším, že mi boli stále ako kameň v topánke. Keď som si myslel, že je niečo dobré, ukázali mi, že to môže byť lepšie. Keď som si myslel, že som exceloval, tak mi povedali, že to ani zďaleka nebolo excelentné. Mentora teraz vnímam ako neodmysliteľnú súčasť dospievania – osobnostného aj intelektuálneho.”

Jakub Betinský