Prezentačné materiály

Listy Kolégia Antona Neuwirtha

7. ročník

Október 2015

Máj 2016

8. ročník

November 2016

Júl 2017

9. ročník

November 2017

Máj 2018

10. ročník

November 2018

Jún 2019

11. ročník

Október 2019

12. ročník

Október 2020

Letáky, plagáty, banery

Štúdium v Kolégiu Antona Neuwirtha [pdf]

Rekruitingový plagát Kolégia Antona Neuwirtha [jpg]

Letná univerzita o politike, kultúre a etike pre stredoškolákov [pdf]