Štúdium: Pracovná a sociálna psychológia
Univerzita Komenského
Bydlisko: Košice