Koordinátor pre médiá

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií