Recruitová koordinátorka

Ukončené Mgr. štúdium: Muzikológia
Univerzita Komenského
Bydlisko: Vlkovce