Štúdium: Informačné systémy
Slovenská technická univerzita
Bydlisko: Ilava