Koordinátor pre stredné a vysoké školy

Univerzita Komenského, Európske štúdiá