Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave
Odbor: Manažérska matematika
Ročník: 3.
Bydlisko: Nitra