Štúdium:  Chemické inžinierstvo
Slovenská technická univerzita
Bydlisko: Poprad