Štúdium: Università della Calabria
Odbor: Teória komunikácie a umenie, zameranie: film
Ročník: Ukončený Bc.
Bydlisko:
 Bratislava