Eventový koordinátor

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchod a marketing: Marketingový manažment