Štúdium: Veda o vzdelávaní
Viedenská univerzita
Bydlisko: Šamorín