Akademický tím

Martin Luterán

Martin Luterán

rektor

Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku, kde získal tituly M.Jur., M.Phil. a D.Phil.. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o.i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť.

Matúš Sitár

Matúš Sitár

učiteľ, prekladateľ

Matúš vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Venuje sa metafyzike, jej vzťahu k etike a vzťahu medzi rozumom a vierou. V roku 2010 začal na pokračovanie prekladať komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám, ktoré si môžete prečítať na www.catenaaurea.sk.

Branislav Kuljovský

Branislav Kuljovský

učiteľ

Braňo absolvoval bakalárske štúdia v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v odbore kresťanská filozofia a teológia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Momentálne si dokončuje doktorát na Katolíckej univerzite v Leuven (Belgicko). Zaoberá sa v nej vzťahom kresťanstva a kultúry v dielach Josepha Ratzingera. S manželkou Majkou vychovávajú tri deti.

Michal Považan

Michal Považan

učiteľ, člen Správnej rady

Michal vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Doktorát z práva získal na Právnickej fakulte UK, kde pôsobí dodnes. Pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách v súkromnej i verejnej sfére.

Michal Čop

Michal Čop

lektor stredoškolských kolégií

Michal je absolventom trnavského programu Kolégia Antona Neuwirtha. Pôsobil aj ako stážista na svoradovskom programe. Ukončil štúdium politológie na Univerzite Komenského. V súčasnosti je manažérom pre stredoškolské Kolégia - koordinuje programy na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach a na Gymnáziu sv. Edity Steinovej, tiež v Košiciach. Zároveň je spolupracovníkom Spoločenstva Ladislava Hanusa na východnom Slovensku.

Dr. William E. Carroll

Dr. William E. Carroll

hosťujúci akademik

Je členom dominikánskeho kolégia (Blackfriars) a teologickej fakulty Oxfordskej univerzity. Zaoberá sa európskou históriou a históriou vedy. Vydal niekoľko kníh, medzi nimi aj knihu Stvorenie a veda, ktorú Kolégium preložilo do slovenčiny. V súčasnosti prednáša na mnohých svetových univerzitách od USA až po Čínu. Každoročne prichádza učiť semináre aj do Kolégia.