Organizačný tím

Branislav Kuljovský

Branislav Kuljovský

riaditeľ programu pre vysokoškolákov, branislav.kuljovsky@kolegium.org
Terézia Ligačová

Terézia Ligačová

manažérka KANcelárie a študijného oddelenia, terezia.ligacova@kolegium.org
Soňa Leitnerová

Soňa Leitnerová

manažérka pre filantropiu, sona.leitnerova@kolegium.org
Barbora Belišová

Barbora Belišová

filantropický tím Kolégia, barbora.belisova@kolegium.org
Lucia Froncová

Lucia Froncová

manažérka pre marketing a PR, lucia.froncova@kolegium.org
Katarína Adamčáková

Katarína Adamčáková

asistentka pre marketing a PR, katarina.adamcakova@kolegium.org

Stážisti

Niekoľkí absolventi Kolégia majú aj tento rok možnosť v Kolégiu stážovať. Stážistický program Kolégia nesie meno Svoradovský program – podľa internátu Svoradov, kde kedysi Anton Neuwirth ako študent býval a kde teraz trávia svoj čas aj stážisti Kolégia.

Lucia Duľová

Lucia Duľová

stážistka pre akademický pilier, lucia.dulova@kolegium.org
Miloš Uriga

Miloš Uriga

stážista pre akademický pilier, milos.uriga@kolegium.org
Barbora Ondríková

Barbora Ondríková

stážistka pre marketing, barbora.ondrikova@kolegium.org
Tímea Perignáthová

Tímea Perignáthová

stážistka pre študijné oddelenie, timea.perignathova@kolegium.org
Katarína Hozlárová

Katarína Hozlárová

stážistka pre podujatia, katarina.hozlarova@kolegium.org
Laura Kuniaková

Laura Kuniaková

stážistka pre podujatia, laura.kuniakova@kolegium.org
Júlia Froncová

Júlia Froncová

stážistka pre Akadémiu veľkých diel, julia.froncova@kolegium.org
Alžbeta Hortová

Alžbeta Hortová

stážistka pre Citadelu, alzbeta.hortova@kolegium.org