Správna rada

Martin Luterán

Martin Luterán

rektor

Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku, kde získal tituly M.Jur., M.Phil. a D.Phil.. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o.i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť.

Michal Považan

Michal Považan

člen Správnej rady

Michal vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Doktorát z práva získal na Právnickej fakulte UK, kde pôsobí dodnes. Pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách v súkromnej i verejnej sfére.

Daniela Horváthová

Daniela Horváthová

členka Správnej rady

Daniela vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Ako advokátka je členkou tímu advokátskej kancelárie Soukeník - Štrpka, s.r.o. V rámci výkonu právnického povolania aktívne spolupracovala na viacerých cirkevných projektoch, osobitne pre Biskupstvo Banská Bystrica. Je zapojená do mentoringového programu Kolégia. Býva v Ivanke pri Dunaji, kde sa v súčasnosti venuje najmä svojim trom malým deťom.

Martin Kolesár

Martin Kolesár

člen Správnej rady

Martin vyštudoval manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Pracuje v oblasti marketingu a komunikácie. V minulosti pôsobil v ZUNO BANK a v inovatívnom medicínskom projekte Diagnose.me. Teraz spolupracuje na tvorbe počítačovej hry, ktorej cieľom je rozvíjať charaktery mladých ľudí a formovať ich hodnoty. Je vášnivým cyklistom.

Lucia Krčmérý

Lucia Krčmérý

členka Správnej rady

Lucia Krčméry, rodená Pašková, pochádza zo Bziniec pod Javorinou. So svojím manželom Michalom a tromi deťmi (Lucia, Jakub, Júlia) bývajú v Ivanke pri Dunaji. Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity vyštudovala odbor hospodárska diplomacia. Je absolventkou tretieho ročníka Kolégia. V rokoch 2012-2014 pracovala ako jeho výkonná riaditeľka. V súčasnosti je predsedníčkou KANANu, čo je organizácia absolventov Kolégia. Popri starostlivosti o deti sa dobrovoľnícky venuje komunitnému rozvoju a pracovne rozvojovým projektom v Sudáne a v Keni. Je tiež členkou krízového intervenčného tímu Modrý anjel.

Mária Leitnerová

Mária Leitnerová

členka Správnej rady

Mária študovala medzinárodné vzťahy v Bratislave a Fínsku a takmer 7 rokov pracovala ako ekonomický atašé na britskom veľvyslanectve v Bratislave. Odtiaľ odišla do projektu Teach for Slovakia a stala sa na dva roky učiteľkou na Základnej škole v Budimíri (okres Košice), kde učila matematiku a angličtinu a bola triedna piatakom. Po skončení programu sa stala členkou interného tímu TFS - od septembra 2017 je mentorkou učiteľov a taktiež má na starosti alumni komunitu programu. Od septembra 2019 sa vracia do triedy opäť ako učiteľka a zároveň mentorka učiteľov v Košiciach.

Pavol Poláček

Pavol Poláček

člen Správnej rady

Pavol vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, európske právo na Université Paris-Est v Paríži a európsku verejnú správu na KU Leuven v Belgicku. V Štrasburgu sa venoval štúdiu kánonického a konfesného práva. Je zakladateľom advokátskej kancelárie Poláček & Partners. Má štyri deti, rád varí, číta knihy a chodí na prechádzky.