Komunitný pilier v Kolégiu

Spoločný život nie je iba o štúdiu, ale aj o komunite, kde vznikajú autentické vzťahy a priateľstvá na celý život.  Život v komunite podobne zmýšľajúcich mladých ľudí môže priniesť mnohé priateľstvá, no zároveň príležitosť uplatňovať hodnoty tam, kde je to najnáročnejšie: v medziľudských vzťahoch.

Slovo komunita znie možno trochu nevšedne, azda príliš spirituálne. Mohli by sme ho nahradiť „spoločenstvom“, alebo podľa filmu Pán prsteňov – „spoločenstvom prsteňa“. Napokon, každý absolvent pri promócii získa podobný prsteň, ako symbol zážitku a komunity. Aj naša komunita – podobne aj Frodova – vie, že najviac dostanú tí, čo začnú dávať: seba ostatným, vzájomným obohacovaním sa a približovaním spoločnému cieľu.

Komunitné aktivity: Väčšina komunitných aktivít nie je v kalendári a odohráva sa neplánovane alebo spontánne. Od aktivít ako upratovanie kaštieľa, posedenie pri pudingu či pohári vína, hrabanie lístia v záhrade až po spoločné varenie a oslavy narodenín.

Komunitné večere: konajú  sa každý pondelok alebo utorok (v závislosti od študijného programu) a štvrtok večer.  Vo štvrtok varenie večere zaobstaráva Kolégium, v pondelok/utorok samotní študenti. Ak si ešte nemal šancu variť dvojchodovú večeru pre 25  ľudí, v Kolégiu takúto možnosť budeš mať v skupinke ďalších 3-4 spolužiakov tak 3-4 krát do roka.

Pravidelný šport: antickí Gréci sa snažili o ideál kalokagatie. Inšpirovali sme sa nimi a každý štvrtok športujeme s osobným trénerom, aby sme sa popri intelektuálnom a duchovnom raste starali o zdravie a krásu tela.

Študentská beánia: ako sa na každej dobrej univerzite patrí, aj v Kolégiu si študenti pripravujú Beániu. Je to jedno z najväčších stretnutí novoprijatých študentov s absolventmi Kolégia. Súčasťou programu je kultúrno-zábavná vložka doplnená o agapé a často veselou zábavou až do rána bieleho.

Študenti o komunitnom živote

„Rovnako dôležití boli pre mňa ľudia okolo. Niikdy som nemal pochybnosti, že práve dobrá vôľa formovala všetky dôležité rozhodnutia, ktoré sme pri našom spoločnom živote robili. Stretnúť sa a prežiť rok s takým množstvom ľudí dobrej vôle je veľmi vzácne. Navyše veľa z ich rozhodnutí a zvykov bolo pre mňa inšpiratívnych a boli pre mňa v rôznych oblastiach vzorom.”

Andrej Zháňač

„Kolégium mi dalo nádherné vzťahy s mladými talentovanými ľuďmi, od ktorých som sa mohla veľa učiť a získať pokoru. Predstavilo mi mnoho osobností zo Slovenska a sveta, s ktorými som mohla diskutovať a v diskusii sa učiť. Ukázalo mi, ako by malo vyzerať skvelé školstvo a škola – taká, že z nej nechceš odísť a si nadšený každou jednou novou myšlienkou, za ktorou ideš hladný po vzdelávaní. Naučilo ma variť pre 25 a viac osôb na pravidelnej báze :-)“

Mirka Duranková